Noslēguma ziņojums
Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā
(ID Nr. VIAA 2019/04 ERAF RVT)
 

Publicēts: 06.02.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Rīgas Valsts tehnikuma ēkām Kronvalda bulvārī 1A (projektējamā platība (atjaunojamo gaiteņu, sanitāro mezglu, vestibila un kāpņu telpu platība): ~1260 m²), Noliktavas ielā 2 (projektējamā platība (atjaunojamo gaiteņu, sanitāro mezglu, vestibila un kāpņu telpu platība): ~440m²) un Kr.Valdemāra ielā 1c (projektējamā platība (atjaunojamo sanitāro mezglu, gaiteņu, vestibila un kāpņu telpu kopējā platība): ~980 m²), Rīgā, un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu un projektēšanas līgumprojektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_05.02.2019_.pdf