Noslēguma ziņojums
"Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām" 
(ID Nr. VIAA 2019/07 ERAF LVT)

Publicēts: 15.03.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un Līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_14.03.2019_.pdf