Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2018/87 ERAF KLT)

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2018. gada 14. decembrī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Līgumcena

SIA “PRIEKUĻU MAŠĪNU STACIJA” (reģ. Nr. 44103020618)

3`412,00 EUR

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: