Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
“Aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”
identifikācijas Nr. VIAA 2019/06 ERAF RVT

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2019. gada 19. februārī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents Līgumcena
UAB “Neokon-Baltija” (reģ. Nr. 300586616) 4 000,00 EUR

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: ?d=Zinojums_dzelzc_sar_proc.pdf