Diskutēs par Latvijas dalībnieku sekmēm ES programmā Apvārsnis 2020

08.12.2015

Lai izvērtētu Latvijas dalībnieku sekmes Eiropas Savienības Ietvara programmā Apvārsnis 2020 un iezīmētu turpmākās iespējas un izaicinājumus tajā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ceturtdien, 10. decembrī, rīko praktisku konferenci “Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”.

Pirmā konferences daļa būs veltīta Latvijas dalībnieku sekmju izvērtēšanai Apvārsnis 2020 programmas pirmo divu gadu projektu konkursos, tajā tiks iezīmēti arī izaicinājumi, kas jāpārvar, lai turpmākā dalība programmā būtu veiksmīgāka. Eiropas Komisijas (EK) Pētniecības un attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvis savukārt informēs par jaunām Eiropas Komisijas iniciatīvām kvalitatīvu projektu atbalstam un instrumentiem, kas izveidoti, lai veicinātu Latvijas un citu Centrālās un Austrumeiropas valstu dalību un celtu to konkurētspēju Eiropas Kopējā pētniecības telpā.

Pasākuma otrajā daļā plānots darbs trīs paralēlās sesijās. Katrā no tām notiks prezentācijas, kurām sekos diskusijas, lai identificētu problēmas un šķēršļus, kas kavē Latvijas aktīvu dalību programmas Apvārsnis 2020  konkursos. Uzmanības lokā būs jautājumi par atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami, lai aktivizētu dalību projektu konkursos, par uzņēmēju motivāciju un iespējām piedalīties konkursos, kā arī par Latvijas pārstāvju darbu EK izveidotajās programmu komitejās un darba grupās.    


Darba kārtība: ?d=1_Konferences_programma_lv.pdf

Dalībnieku vidū būs zinātnieki, uzņēmēji, starptautisko projektu vadītāji un īstenotāji, nozaru ministriju pārstāvji, Apvārsnis 2020 programmu komiteju locekļi, eksperti, projektu konsultanti un citi interesenti. 

Konference no plkst. 10.00 norisināsies Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1, Rīga).

Pasākuma laikā būs atvērta šobrīd īstenoto Apvārsnis 2020 un Septītās Ietvara programmas projektu prezentāciju izstāde, kuru īstenošanā piedalās Latvijas zinātnieki un nozares speciālisti.