Pieejami Apvārsnis 2020 prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģētika” Informācijas dienas materiāli

17.12.2015

2015. gada 8. decembrī Briselē notika Apvārsnis 2020 prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģētika” Informācijas diena projektu konkursam par energoefektivitāti, kurš būs atvērts no 2016. gada 15. marta līdz 15. septembrim (koordinēšanas un atbalsta darbības, CSA).

Visiem interesentiem Informācijas dienas videoieraksts un prezentācijas pieejamas šeit: www.ec.europa.eu/easme