EK informācijas dienas par programmas Apvārsnis 2020 atsevišķiem IKT tematiem

28.12.2016

2017. gada 10. janvārī Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju (DG CNECT) Luksemburgas nodaļa rīko informācijas un sadarbības dienu par IKT darba programmas ICT-23 Interfaces for accessibility temata aktuāliem jautājumiem.

Vairāk par informācijas dienu lasīt EK mājaslapā.
Dalība pasākumā ir bez maksas, reģistrēšanās obligāta.

2017. gada 17. - 18. janvārī DG CNECT Luksemburgas nodaļa rīkos arī informācijas un sadarbības dienu par publiskām - privātām - partnerībām IKT projektu konkursos:

  • ICT-14 Big Data PPP: Cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation
  • ICT-15 Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation
  • ICT 16 Big Data PPP: Research addressing main technology challenges of the data economy
  • ICT 17 Big Data PPP: Benchmarking and evaluationhttps.

Vairāk informācijas EK mājaslapā.
Dalība ir bez maksas, reģistrēšanās obligāta.