Aicinām iesniegt projektus programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to"

12.12.2017

Līdz 2018. gada 10. aprīlim indivīdi un organizācijas aicinātas pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to".

Programma palīdz indivīdiem un organizācijām veicināt savu attīstību caur kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm piecos stratēģiskajos virzienos ar kuriem var iepazīties detalizētāk darba programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to"

Īsumā programmas "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" stratēģiskie virzieni aptver:

  1. Institucionālu pārmaiņu veicināšanu, veidojot partnerības, iesaistot pētniekus, politikas veidotājus, pilsoņus un industrijas pārstāvjus, tādējādi atbalstot atbildīgu pētniecību un radītās inovācijas.
  2. Dzimumu līdztiesības veicināšanu pētniecībā un inovācijās, atbalstot galvenos dzimumu līdztiesības pētījumu virzienus un veicinot institucionālas pārmaiņas. 
  3. Partnerību teritoriālās dimensijas veidošanu, atverot pētniecību un inovācijas sabiedrībai no konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām.
  4. Pilsoņu zinātnes izpēti un atbalstsu tās plašākā nozīmē, aicinot ieinteresētās puses un sabiedrību iesaistīties visos pētniecības līmeņos.
  5. Partnerību zināšanu bāzes veidošanu, kombinējot specifiskus un plašus pētījumu tematus, ieskaitot zinātnes komunikāciju.

Vairāk informācijas par projektu pieteikšanu, aktīvajiem uzsaukumiem un iesniegšanas termiņiem programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" atradīsiet Eiropas Komisijas mājaslapā sadaļā angļu valodā CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY.

VIAA kontaktpersona: Ieva Krūmiņa, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, tālr.: 67785464, e-pasts:ieva.krumina@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra Latvijā īsteno programmas Apvārsnis 2020 nacionālā informācijas biroja funkciju.