Atvērta pieteikšanās Marijas Sklodovskas-Kirī programmas stipendijām

23.04.2018

Pieredzējuši pētnieki no visas pasaules ir aicināti pieteikties finansējumam Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas aktivitātes "Individuālās stipendijas" ietvaros. Pieteikšanās notiek caur Participant Portal un pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 12. septembrim. 

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas individuālo stipendiju mērķis ir attīstīt pieredzējušu pētnieku radošo un inovatīvo potenciālu caur starptautisku un starpsektorālu mobilitāti un augsta līmeņa apmācību. Individuālās stipendijas sniedz iespēju jebkuras tautības pētniekiem iegūt un pārnest jaunas zināšanas un strādāt pētniecībā un inovācijās Eiropā (Eiropas Savienības valstīs un asociētajās valstīs) un ārpus tās. Programma īpaši atbalsta atgriešanos un integrēšanos sabiedrībā zinātniekiem, kas šobrīd strādā ārpus Eiropas, bet iepriekš ir strādājuši Eiropā. Tās arī veicina karjeras atsākšanu zinātnē individuāliem pētniekiem ar lielisku potenciālu.

  • Vairāk informācijas un iespēja pieteikties (angļu valodā): šeit
  • Darba programmašeit

 

Papildu informācija: 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Ieva Krūmiņa
Tālrunis: 67559495
E-pasts: ieva.krumina@viaa.gov.lv