Atvērta pieteikšanās Marijas Sklodovskas-Kirī programmas COFUND aktivitātes finansējumam

24.04.2018

Līdz 2018. gada 27. septembrim pētnieki var pieteikties Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī (MSCA) vārdā nosauktās programmas COFUND aktivitātes finansējumam. 

COFUND aktivitātes mērķis ir stimulēt reģionālas, valsts līmeņa un starptautiskas programmas, kas veicina zinātnisko ekselenci pētnieku apmācībā, mobilitātē un karjeras attīstībā. Tas tiek panākts caur finansiālu dalību jaunās vai eksistējošās starptautiskās un starpdisciplinārās apmācību programmās, kā arī starpvalstu un starpsektoru visos karjeras attīstbas posmos esošu pētnieku mobilitāti. COFUND finansējumu iespējams saņemt doktora un stipendiju programmām.

Vairāk informācijas un iespēja pieteikties (angļu valodā): šeit

Darba programma: šeit

Papildu informācija: 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Ieva Krūmiņa
Tālrunis: 67559495
E-pasts: ieva.krumina@viaa.gov.lv