Iespēja iesniegt pieteikumus prestižajā Eiropas Pētniecības padomes grantu programmā

10.12.2018

Līdz 2019. gada 7. februārim aicinām izcilus pētniekus ar ambiciozām idejām iesniegt pieteikumus Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) grantu programmā (Consolidator Grant). Pētnieki var iegūt atbalstu pētniecībai līdz pat 2 miljoniem eiro piecu gadu garumā, kā arī papildus finansējumu 750 000 eiro apmērā iekārtu iegādei, laboratoriju pieejām, un citām pētnieciskam darbam nepieciešamajām aktivitātēm. 

Uz 2019. gada 1. janvāri Consolidator Grant projektu pieteicējiem jābūt ieguvušiem savu pirmo doktora grādu laika posmā, kas ir garāks par 7 gadiem un nepārsniedz 12 gadus. Jaunākus pētniekus aicinām sekot informācijai un iesniegt Starting Grant pieteikumus nākošā gada otrajā pusē, bet pieredzējušākus pētniekus aicinām gatavoties Advanced Grant konkursam, kurš būs atvērts no 2019. gada maija.

Consolidator Grant programma atbalsta jebkuras tautības zinātniekus karjeras posmā, kad tie konsolidē savu pētniecības komandu vai programmu. Finansējums stiprina nesen izveidotas neatkarīgas un izcilas pētniecības komandas.

Šis ir prestižākais Apvārsnis 2020 grants, kas nodrošina minimālu birokrātiju un maksimālu neatkarību un iespējas pētniekam. Grantu pieteikumi tiek izvērtēti tika un vienīgi pēc ekselences kritērija un tajos tiek sagaidītas ambiciozas, riska pilnas idejas, inovatīva pieeja.

Papildu informācija: šeit

ERC 2019. gada darba programma?d=ERC_darba_programma_2019.pdf

Informācija pieteicējiem?d=info_pieteicejiem_ERC_2019.pdf

Atgādinām, ka Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts sniedz bezmaksas konsultācijas par iespējām iegūt šo un citu Apvārsnis 2020 finansējumu.

Papildu informācija:

Ieva Siliņa
VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495