Mazie un vidējie uzņēmumi var pieteikt inovatīvus projektus Apvārsnis 2020

10.12.2018

Līdz 2019. gada 13. februārim mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir aicināti pieteikt inovatīvus projektus programmā Apvārsnis 2020 1. fāzē (2. fāze – 9. janvāris). MVU instruments atbalsta augsta riska un augsta potenciāla mazos un vidējos uzņēmumus, kuri izstrādā un piedāvā jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus tirgū, veicinot ekonomikas izaugsmi. 

Pēdējo trīs gadu laikā pēc projekta īstenošanas sākuma aptuveni 4000 MVU saņēma finansējumu saskaņā ar MVU instrumentu konkursu. Projekts ir paredzēts inovatoriem ar jauniem uzņēmējdarbības konceptiem, kuri varētu veidot jaunus tirgus vai kļūt par spēcīgiem konkurentiem Eiropā un visā pasaulē esošiem uzņēmumiem. Uzņēmuma izstrādātām inovācijām jāatbilst klientu vajadzībām, kā arī ilgtspējīgiem risinājumiem sabiedrības, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā.

Pieteikumi sastāv no divām fāzēm:

Priekšizpēte (1. fāze) - pēc izvēles

   • Finansējums ir pieejams: izpētīt un novērtēt tehnisko iespējamību un komerciālo potenciālu jauninājumiem, kurus uzņēmums vēlas izmantot un komercializēt.
   • Finansētās aktivitātes varētu būt: riska novērtēšana, dizaina vai tirgus pētījumi, intelektuālā īpašuma izpēte; galvenais mērķis ir tirgū ieviest jaunu produktu, pakalpojumu vai procesu, iespējams, izmantojot novatorisku esošo tehnoloģiju, metodoloģiju vai biznesa procesu izmantošanu.
   • Finansējuma apjoms: vienreizēja summa 50 000 eiro apmērā (katram projektam, ne uz vienu iesaistīto uzņēmumu).
   • Ilgums: parasti apmēram 6 mēneši
   • Rezultāts: 1. fāzes projekta rezultāts ir tehniski ekonomiskais pamatojums (tehnisks un komerciāls), ieskaitot uzņēmējdarbības plānu.

Inovācijas projekts (2. fāze)

   • Finansējums ir pieejams: inovāciju projektiem, kuru pamatā ir stratēģisks biznesa plāns (potenciāli izstrādāts un daļēji finansēts MVU instrumenta 1. posma ietvaros).
   • Darbības, kas finansētas 2. posmā, var būt vairāku veidu: prototipu izgatavošana, miniaturizācija, paplašināšana, projektēšana, darbības pārbaude, testēšana, demonstrēšana, izmēģinājuma līniju izstrāde, tirgus replikācijas apstiprināšana, tostarp citas darbības, kuru mērķis ir panākt jauninājumus ieguldījumu gatavībā un gatavībā tirgus ieviešanai.
   • Finansējuma apjoms: orientējošajā diapazonā no 500 000 EUR - 2,5 miljoni EUR vai vairāk (aptverot līdz 70% no attaisnotajām izmaksām).
   • Ilgums: parasti ir apmēram 1 līdz 2 gadi
   • Rezultāts: ļoti inovatīvs produkts, process vai pakalpojums, kas ir gatavs iekarot tirgu; biznesa inovāciju plāns, kurā iekļauta detalizēta komercializācijas stratēģija un finansēšanas plāns, ņemot vērā tirgus atvēršanu (piemēram, kā piesaistīt privātos ieguldītājus, ja tādi ir).

Pieteikties finansējumam var uzņēmumi, tostarp jaunie uzņēmumi un Start-up no jebkuras nozares. Uzņēmumam jābūt reģistrētam kādā ES dalībvalstīm vai Apvārsnis 2020 asociētajā valstī. Projekts var ietvert jebkādu tēmu, bet vēlams izvairīties no negatīvas ietekmes uz klimatu un vidi. MVU instruments nodrošina pilna cikla uzņēmējdarbības inovāciju atbalstu un tam ir trīs posmi, tostarp treniņu un mentoringa pakalpojumi.

Jāņem vērā, ka 2019. gadā ir iespējamas izmaiņas instrumenta formātā. Plašāka informācija par pieteikuma termiņiem ir pieejama šeit

Valsts izglītības attīstības aģentūra Latvijā īsteno programmas Apvārsnis 2020 nacionālā informācijas biroja funkciju.

Papildus informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālr.: 67359072
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv