Briselē notika izejvielu jomai veltīta informatīvā nedēļa

13.12.2018

No 2018. gada 12. līdz 16. novembrim Briselē notika jau trešais izejvielu jomai veltītais pasākumu Izejvielu nedēļa 2018. Pasākumā šīs jomas speciālisti un interesenti varēja tikties, apspriest idejas un apmainīties ar viedokļiem par būtiskajiem jautājumiem: politiku, tehnoloģijām, starptautisko sadarbību un sadarbības nosacījumiem.

Izejvielu nedēļas 2018 laikā notika atsevišķi konkrētām tēmām veltīti pasākumi, piemēram, 12. novembrī – pasākumi Kritiskās izejvielas mūsu ikdienas dzīvē un Copernicus(Eiropas Savienības Zemes novērošanas programma) izejvielām, 13. novembrī – EIT (Eiropas Inovāciju institūts) Inovāciju kopiena izejvielas, Izejvielu atbildīga piegāde. 13. novembrī notika arī Apvārsnis 2020 Izejvielu tēmai veltītā Informācijas diena un partnerības kontaktbirža. 15. novembri notika seminārs Meža nozares 2050. gadā, ES un Kanādas izejvielu nozares ieinteresēto pušu forums. 16. novembra pasākumi bija veltīti starptautiskajai sadarbībai un  dabas resursu pārvaldībai. Visu nedēļu no 12.-16. novembrim pasākuma Izejvielu nedēļa 2018 ietvaros notika arī vairāki paralēli pasākumi. Detalizētāka informācija par Izejvielu nedēļa 2018 pasākumiem atrodama EK Ģenerāldirektorāta Izaugsme (DG Growth) mājaslapā.

Aicinām iepazīties ar sniegtajām prezentācijām un projektu idejām par izejvielu tēmu no Apvārsnis 2020 Informācijas dienas un partnerības kontaktbiržas, kura notika Izejvielu nedēļas 2018 laikā. Tā atrodama EK mājaslapā.

 

Papildu informācija:

Gunta Šlihta,
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: gunta.slihta@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67359072