Atvērti projektu konkursi Apvārsnis 2020 apakšprogrammā “Eiropa mainīgā pasaulē”

17.12.2019

No 2019. gada 5. novembra ir atvērti programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas "Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība" (SC6) 23 projektu konkursi ar iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 12. martam.

Projektu pieteicējiem jāņem vērā, ka Apvārsnis 2020 darba programmā 2018.-2020. gada projektu konkursiem ir definētas sekojošas tēmas:

  • migrācija (29 miljoni eiro)
  • sociālekonomiskā un kultūras transformācija ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā (83 miljoni eiro)
  • nākotnes pārvaldība (66 miljoni eiro)

Darba programmā ir iespējams atrast detalizētus projektu konkursu aprakstus, tāpat tos var atrast arī finansējuma un iepirkumu portālā Funding and Tenders.

Noderīga informācija atvērto projektu konkursu pieteicējiem:

  • 5. novembrī Eiropas Komisija organizēja informācijas dienu par SC6 projektu konkursiem. Noskatīties informācijas dienas video no un prezentācijas ir iespējams šeit.
  • 12. -13. novembrī Bratislavā, Slovākijā, notika starptautiskā kontaktbirža un informācijas diena, kurā klātesošie varēja iepazīties ar iespējamajiem projektu partneriem no visas Eiropas. Ar prezentācijām no pasākuma un kontaktbiržas dalībniekiem iespēja iepazīties šeit.
  • Net4Society apkopojums par sociālo un humanitāro zinātņu iespējām programmā Apvārsnis 2020 ir pieejams šeit.

Aicinām potenciālos projektu pieteicējus pieteikties konsultācijām, rakstot uz e-pastu laura.buzinska@viaa.gov.lv 

Papildu informācija:  

Laura Bužinska
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Humanitārajās un sociālajās zinātnēs
Tālrunis: 67785484
E-pasts: laura.buzinska@viaa.gov.lv