Iespēja pretendēt uz Eiropas Inovāciju padomes Horizon balvām

18.12.2019

Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem iespēja pieteikties 2020. gada Eiropas Inovāciju padomes balvām Horizon prizes, kur var iegūt naudas balvu par projektiem, kas visefektīvāk spēj sasniegt noteiktu rīkotāju uzstādītu izaicinājumu. Izaicinājumu konkurss stimulē izrāvienu inovācijās un jaunu risinājumu radīšanu problēmu novēršanai, kas ir svarīgas Eiropas pilsoņiem.

Pretendenti var iesniegt savus pieteikumus četrās balvu kategorijās, kas risina šādas problēmas 2020. gadā:

    • Affordable High-Tech for Humanitarian Aid (5 miljoni eiro)
    • Innovative Batteries for eVehicles * (10 miljoni eiro)
    • Early Warning for Epidemics (5 miljoni eiro)
    • Low-Cost Space Launch* (10 miljoni eiro)

*Var piedalīties tikai uzņēmumi no dalībvalstīm un asociētajām valstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanās balvām Horizon prizes pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā, savukārt pieteikšanās datumus katrā no kategorijām iespējams meklēt Funding & Tenders mājaslapā

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālr.: 67785402
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv