Mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt INNOSUP iniciatīvas atbalstu

12.12.2019

Maziem un vidējiem uzņēmumiem iespēja saņemt atbalstu no Apvārsnis 2020 iniciatīvas INNOSUP, kas risina izaicinājumu attīstīt jaunas starpnozaru rūpniecības vērtību ķēdes visā Eiropas Savienībā (ES), balstoties uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovāciju potenciālu.

ES atbalsta topošo nozaru attīstību, kas nodrošinās izaugsmi un nodarbinātību nākotnē. Jaunu rūpniecisko vērtību ķēžu izstrāde prasa dažādu inovāciju dalībnieku, tostarp lielu uzņēmumu un īpaši MVU, sadarbību un integrāciju dažādās nozarēs, lai īstenotu kopēju redzējumu. Par katru finansētu projektu vismaz 75% no kopējā ierosinātā budžeta INNOSUP atvēl tieši inovāciju atbalstam MVU vidū.

INNOSUP iniciatīvas veicina pārrobežu un starpnozaru sadarbību, kā arī inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību dažādos reģionos. Inovāciju dalībnieki, jo īpaši MVU ar savstarpēji papildinošām kompetencēm, tiek atbalstīti, lai izveidotu jaunas rūpniecības vērtību ķēdes, kas veicina topošo nozaru attīstību Eiropā.

Vairāk informācijas par INNOSUP iniciatīvu Eiropas Komisijas mājaslapā

FTI projektu interaktīvā karte Data hub

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālr.: 67785402
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv