Izsludināts projektu konkurss Eiropas reto slimību tīkla projektos

18.12.2019

Eiropas reto slimību tīkla atbalsta shēma (EJP RD Networking support scheme) izsludinājusi projektu konkursu veselības aprūpes speciālistiem, pētniekiem un pacientu interešu aizstāvības organizācijām no partnervalstīm, kas iesaistītas EJP RD.

Šajā tīkla atbalsta shēmā pretendenti var pieteikties uz budžetu, kas nepārsniedz 30 000 eiro, lai organizētu starpvalstu pasākumu, kura ietvaros dalībnieki dalītos pieredzē un zināšanās par retajām slimībām, tai skaitā par īpaši retajām vēža formām.

EJP RD atbalsta shēma sniegs finansiālu atbalstu pretendentiem, lai sekmētu semināru vai konferenču organizēšanu jauniem pētniecības tīkliem vai esošajiem pētniecības tīkliem, ar nolūku stiprināt sadarbību un veicināt zināšanu apmaiņu. Šajos semināros vai konferencēs galvenā uzmanība jāpievērš pētījumu rezultātiem un novatoriskiem risinājumiem  un to ietekmei. Šo tīklošanās pasākumu rezultātā tiks veicināta starptautiskā sadarbība pētniecībā.  Dalībnieku skaitam ierobežojumu nav, tomēr tīklošanās pasākuma budžets nedrīkst pārsniegt 30 000 eiro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi 2020. gadā:

2020. gada 3. marts plkst. 14:00 (CET)

2020. gada 2. jūnijs plkst. 14:00 (CEST)

2020. gada 1. septembris plkst. 14:00 (CEST)

2020. gada 1. decembrī plkst. 14:00 (CET)

Papildu informācija un pieteikuma dokumenti pieejami šeit.

 

Papildu informācija:

Jānis Ancāns
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Nacionālā kontaktpunkta vadītājs
Tālrunis: 67358451
E-pasts: janis.ancans@viaa.gov.lv