Papildināts Apvārsnis Eiropa darba programmu pamatdokuments

17.01.2020

2020. gada janvārī Eiropas Komisija publiskoja papildinātu nākamās Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe, 2021. – 2027. g.) darba programmu pamatdokumentu. Šajā dokumentā ir apkopoti intensīvā līdzprojektēšanas (co-design) procesa rezultāti, kas notika 2019. gada vasarā un rudenī, lai spertu soļus un gatavotos pirmā Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna veidošanai.

Gatavojot dokumentu, bija apkopoti un izmantoti vairāk nekā 7000 respondentu viedokļi un idejas, izmantojot tīmekļa aptaujas, un gandrīz 4000 dalībnieku iesaistījās padziļinātās debatēs Eiropas Pētniecības un inovāciju dienās, kas notika Briselē 2019. gada 24. – 26. septembrī.

Dokumentā norādīts, ka tas nav stratēģiskais plāns vai tā projekts, bet gan stabils pamats pirmajam stratēģiskajam plānam un pirmajām programmas Horizon Europe darba programmām. Apvārsnis Eiropa ir topošā ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās līdzšinējo programmu Apvārsnis 2020.

Ar pilnu dokumentu iespējams iepazīties šeit.