Apvārsnis 2020 NKP piedalās LU 78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

18.02.2020

2020. gada janvārī ir sākusies Latvijas Universitātes (LU) 78. Starptautiskā zinātniskā konference, kurā piedalās arī Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta (NKP) pārstāvji. Konference ir organizēta sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.

14. februārī LU Zinātņu mājā notika Atomfizikas, kosmisko tehnoloģiju un medicīniskās fizikas sekcijas konference, kurā bija pārstāvēts programmas Apvārsnis2020 Nacionālais kontaktpunkts. Ar stenda referātu par Marijas Sklodovskas Kirī (MSCA) pasākumiem un augstākās izglītības iestāžu iespējām šajā programmā uzstājās NKP eksperte Monta Baltā.

Stenda referātā apkopota informācija par aktīvākajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm MSCA programmas ietvaros, to dalības rādītājiem un dalības nosacījumiem programmas projektos. Ar notikušā pasākuma programmu ir iespējams iepazīties LU mājaslapā.

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Pārsniedzot nacionālās robežas, zinātnes sasniegumus konferences laikā apspriež gan ar Latvijas zinātnisko potenciālu, uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām.

Papildu informācija:

Monta Baltā
VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: monta.balta@viaa.gov.lv
Tālrunis: + 371 67359072