Izsludināts konkurss doktorantūras sadarbības partnerību programmā

11.03.2020

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) uzsācis doktorantūras sadarbības partnerību programmu (CDP), lai veicinātu zinātnes un politikas sinerģiju. Pieteikšanās termiņš programmā ir 2020. gada 3. maijs.

CDP programma ir izveidota, lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu (ES) un ES pētniecības programmas Apvārsnis 2020 asociēto valstu augstākās izglītības institūcijām (AII). Tādējādi partnerība piedāvās jaunas iespējas jaunajai doktorantu paaudzei, īpašu uzmanību pievēršot pētījumiem politikas veidošanā. Viņi gūs izpratni par pētniecības vajadzībām dažādos politikas cikla posmos un iegūs jaunas prasmes zinātnes komunikācijā.

Šajā programmā noteiktas 13 tematikas:

   • Digital Governance
   • Smart, connected and clean mobility
   • EU Energy Transition
   • Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs
   • Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains
   • Artificial intelligence for earth observation
   • Graphic causal models for hybrid threats
   • Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards
   • Health promotion and prevention of non-communicable diseases (NCDs)
   • Non-power nuclear and radiological technologies to achieve the SDGs 2030 Agenda
   • Synergies of qualitative and quantitative methods for anticipation activities
   • Behavioural insights applied to policymaking
   • Robustness in complex data analysis and statistical modelling

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 3. maijs

Pieteikšanās nosacījumi un kontaktinformācijašeit

Plašāka informācija par Kopīgās pētniecības centru pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.