Pagarināta projektu iesniegšana INNOSUP konkursā progresīvas ražošanas attīstībai

02.12.2020

Līdz 2020. gada 28. janvārim ir pagarināts pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas INNOSUP projektu konkurss “Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs” (Eiropas atbalsta un apmācību programmas ražošanas attīstīšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem”). 

Konkursa finansētajiem projektiem būs iespēja stiprināt mazu un vidējo uzņēmumu (MVU) ražošanas konkurētspēju, nodrošinot vieglāku piekļuvi Eiropas mēroga konsultācijām un zināšanām, kā arī apmācības programmām par progresīvo ražošanu. Pakalpojumiem, kurus sniedz MVU, jābūt atkarīgiem no to uzņēmējdarbības vajadzībām, un ieviešanai jābūt elastīgai un ātrai, lai labāk tiktu galā ar jauninājumiem progresīvās ražošanas jomā un MVU prasībām.

Tikai nedaudzas sabiedrības iniciatīvas šodien piedāvā konsultatīvos pakalpojumus ražošanas MVU, lai tiem palīdzētu novērtēt progresīvu ražošanas ieguldījumu veikšanu un izmantotu progresīvus ražošanas risinājumus, tāpēc šī iniciatīva palīdzēs ražošanas uzņēmumiem virzīties uz nākamās paaudzes rūpniecību ar konkurētspējīgāku, viedāku un ilgtspējīgāku ražošanu. Projektu konkursa budžets ir 5,7 miljoni EUR.

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785402