Izsludināts Eiropas Pētniecības padomes projektu konkurss Advanced grants

15.05.2020

15. maijā atvērts Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) projektu konkurss Advanced grants izciliem pētniekiem, kas pēdējo desmit gadu laikā sevi pierādījuši kā zinātniskos līderus un uzrādījuši ievērojamus zinātniskos sasniegumus.  Šis ir pēdējais ERC Advanced grant konkurss programmā Apvārsnis 2020.

Piešķiramo grantu apjoms ir līdz 2 500 000 eiro uz 5 gadu laika posmu. Īsāka projekta gadījumā finansējuma apjoms plānots mazāks. ERC grantiem nav noteiktas projektu tematikas (bottom-up approach), un ekselence ir vienīgais kritērijs, kas tiek aprakstīts un vērtēts projektu pieteikumos.

ERC Advanced grants kandidāti ir aktīvi pētnieki, kuriem ir nozīmīgi un pierādāmi zinātnes sasniegumi pēdējos 10 gados, kas obligāti jāapraksta projekta pieteikumā. Ir sagaidāms, ka granta saņēmējam ir vismaz 10 publikācijas kā galvenajam autoram lielākajos starptautiskos daudzdisciplināros zinātniskajos žurnālos un vismaz 3 nozīmīgas monogrāfijas. Tāpat arī kandidātiem vēlams norādīt uzstāšanos starptautiskās konferencēs, iegūtos patentus, rīkoto starptautisko konferenču informāciju, pētniecības ekspedīciju vadību, iegūtos apbalvojumus utt.

ERC 2020. gada darba programma pieejama šeit.

Informācija projektu pieteicējiem, kas vēlas startēt šajā projektu konkursā pieeja šeit.

Papildu informācija:

Monta Baltā
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: monta.balta@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67359072