Programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC1 izsludināti neplānoti Covid-19 konkursi

19.05.2020

Šodien, 19. maijā, Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi piecus jaunus projektu konkursus programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” Covid-19 tematikā. EK informē, ka tie ir iepriekš neplānoti projektu konkursi, kas sagatavoti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.

Līdz 2020. gada 11. jūnijam projektu pieteicēji tiek aicināti iesniegt priekšlikumus pētniecībā un inovācijās ar mērķi ieviest plaša mēroga, taču īstermiņa veselības jomas risinājumus, veicinot operatīvu reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Projekta pieteikumā jāapsver gala lietotāju (end-users), tostarp pilsoniskās sabiedriskās organizācijas un/vai stratēģisko partneru iesaistīšana projektā. 

Šajos projektu konkursies netiek meklēti projektu pieteicēji, kuri vēlas īstenot jaunu diagnostikas, terapeitisko līdzekļu vai vakcīnu izstrādi, bet drīzāk piedāvā jau pieejamo risinājumu ieviešanu vai uzlabošanu. 

Konkursa nolikums un dalības nosacījumi ir publicēti EK mājaslapā ar sekojošām tematikām:

  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Vitāli nozīmīgu medicīnisko piederumu un aprīkojuma ražošanas pārveidošana (Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medicīnas tehnoloģijas, digitālie rīki un mākslīgā intelekta analītika, lai uzlabotu uzraudzību un aprūpi augstos tehnoloģiju gatavības līmeņos (Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Pandēmijas pretreakcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme (Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response).
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Eiropas apvienošanās pret Covid-19 pandēmiju (Pan-European Covid-19 cohorts)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Ar Covid-19 saistīto ES un starptautisko apvienību tīklošanās (Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19)

Sociālo zinātņu pārstāvjus aicinām pievērst uzmanību uz horizontālās ietekmes projektu konkursu “Pandēmijas pretreakcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme”.

Lai informētu par konkursiem, dalības nosacījumiem un sniegtu citu būtisku informāciju, 20. maijā EK organizē vebināru, kurā var piedalīties ikviens interesents. 

Vebināra norises laiks: 2020. gada 20. maijs, 14.00 – 16.30

Saite uz vebinārušeit

Vebināra darba programma: ?d=Agenda_2nd_call_info_session_20_May_2020_.pdf

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) savā mājaslapā paziņojis, ka šajā projektu konkursā nepiedalīsies kā projekta koordinators, tomēr izsaka interesi piedalīties veiksmīgajos konsorcijos projektu īstenošanas laikā.

Tāpat aicinām sekot līdzi arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļai (FAQ) Funding&Tenders portālā

Papildu informācija

Lāsma Brenča
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Vecākā eksperte
Tālrunis: 67785414
E-pasts: lasma.brenca@viaa.gov.lv