Pieejams EK vebināra ieraksts un materiāli par neplānotajiem Covid-19 konkursiem

21.05.2020

Visiem interesentiem ir pieejams 20. maija Eiropas Komisija (EK) vebināra ieraksts un ar to saistītie materiāli par nupat izziņotajiem neplānotajiem projektu konkursiem programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” Covid-19 tematikā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 11. jūnijs.

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, EK informē, ka ir izsludināti 5 jauni, iepriekš neplānoti projektu konkursi. Tā kā tiem ir īss iesniegšanas termiņš, un šie konkursi netika publicēti sākotnējā darba programmā, EK 20. maijā organizēja īpašu informācijas sesiju.

Vebināra ieraksts un tajā prezentētie materiāli pieejami EK mājaslapā.

Konkursa nolikums un dalības nosacījumi ir publicēti EK mājaslapā:

  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Vitāli nozīmīgu medicīnisko piederumu un aprīkojuma ražošanas pārveidošana (Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medicīnas tehnoloģijas, digitālie rīki un mākslīgā intelekta analītika, lai uzlabotu uzraudzību un aprūpi augstos tehnoloģiju gatavības līmeņos (Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Pandēmijas pretreakcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme (Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response).
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Eiropas apvienošanās pret Covid-19 pandēmiju (Pan-European Covid-19 cohorts)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Ar Covid-19 saistīto ES un starptautisko apvienību tīklošanās (Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19)

Papildu informācija

Lāsma Brenča
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Vecākā eksperte
Tālrunis: 67785414
E-pasts: lasma.brenca@viaa.gov.lv