Apkopoti Apvārsnis 2020 Widening apakšprogrammas pēdējo konkursu rezultāti

26.05.2020

Apvārsnis 2020 apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana” (Widening) oficiālā kontaktpunktu tīkla projekta “NCP_WIDE.NET” jaunākajā biļetenā Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts Kaspars Kalniņš sagatavojis statistikas apkopojumu par Widening apakšprogrammas pēdējo konkursu rezultātiem Twinning un Era Chairs konkursos.

Pateicoties vienai no Widening apakšprogrammām Teaming, pašreiz ir radīti vai izveides stadijā atrodas 25 ekselences centri, tai skaitā arī biļetenā Pētniecības izpildaģentūras (REA) direktora Marc Tachelet priekšvārdā izceltais Latvijā topošais Baltijas Biomateriālu Ekselences centrs (BBCE). Tajā plānots apvienot dažādu jomu zināšanas un infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei.

Publikācijā pieejama informācija par Twinning un Era Chairs pēdējo projektu konkursu rezultātiem, kuriem iesniegšanas termiņš bija 2019. gada 14. novembris. Tāpat arī sniegts ietekmes novērtējums par COST programmu.

Informatīvais materiāls pieejams NCP_WIDE.NET mājaslapā.