Latvijas tehnoloģiju uzņēmums saņem atbalstu Eiropas Inovāciju padomes koronavīrusa programmā

13.06.2020

2020. gada 8. jūnijā Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka Latvijas tehnoloģiju uzņēmums LightSpace Technologies ir saņēmis Eiropas Inovāciju padomes (EIC) pilotshēmas Accelerator granta finansējumu 2,253 miljonu eiro apmērā. Piešķirtais finansējums ļaus uzņēmumam radīt augstas kvalitātes nākamās paaudzes 3D optiskās brilles mediķiem, kas īpaši piemērojas redzei un izmantojamas gan profilaktiskām apskatēm, gan procedūrām, gan izglītības un pētniecības nolūkiem.

Uzņēmuma projekta pieteikums ir uzvarējis spēcīgā 4000 projektu pieteikumu konkurencē un vienīgais no Austrumeiropas ir kļuvis par vienu no 36 labākajiem Eiropas inovatīvajiem projektiem, saņemot finansējumu projekta īstenošanai. Papildus tam LightSpace Technologies komanda ir saņēmusi jauktu finansēšanas iespēju, kas ietver arī kapitāla ieguldījuma atbalstu. Apstiprinātais projekta finansējums pilnībā nodrošina LightSpace Technologies biznesa plāna īstenošanu, kas paredz 3D optisko medicīnas briļļu izstrādi un ražošanas uzsākšanu jau 2021. gadā.

EIC izsludinātājā konkursā atbalstu 166 miljonus eiro apmērā ir saņēmuši 36 uzņēmumi koronavīrusa pandēmijas apkarošanai. Papildus tam vēl 36 uzņēmumi saņems vairāk nekā 148 miljonus eiro ar mērķi palīdzēt īstenot Eiropas atveseļošanas plānu. Tādējādi kopējās investīcijas no ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 šajā kārtā sasniegs 314 miljonus eiro.

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties EIC sagatavotajā materiālā.

EIC Accelerator ir viena no Apvārsnis 2020 apakšprogrammām. Tā atbalsta augsta riska un augsta ieguvuma mazos un vidējos inovatīvus uzņēmumus, kuri attīsta un komercializē jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un veidotu jaunus tirgus.

Plašāka informācija par EIC programmu pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā. Šajā atbalsta programmā ieinteresētos potenciālos dalībniekus VIAA aicina pieteikties klātienes konsultācijām, lai iegūtu detalizētu informāciju par projektu iesniegšanu, sākot no potenciālā projekta koncepcijas līdz iesniegšanas procesam. Par EIC Accelerator VIAA ir atbildīga un sniedz konsultācijas Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vēcākā eksperte Marija Plotniece.