Apvārsnis 2020 Sabiedrības drošības tematikā šobrīd atvērti 20 konkursi

18.06.2020

Līdz 2020. gada 27. augustam pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā “Sabiedrības drošība” (Protecting freedom and security of Europe and its citizens) ir atvērti 20 projektu konkursi.

Apakšprogrammas mērķis ir veicināt drošas Eiropas sabiedrības veidošanu kontekstā ar pieaugošu globālo mainību, savstarpējo atkarību un draudiem, īpaši fokusējoties uz noziedzības, vardarbības, terorisma, dabas/cilvēku izraisītu katastrofu, kiberuzbrukumu, privātās dzīves aizskaramību vai cita veida sociālo un ekonomisko traucējumu ietekmes mazināšanu.

Noderīgi:

Papildus informācija:

Kaspars Kalniņš
VIAA Apvārsnis 2020 nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts
E-pasts: kaspars.kalnins@viaa.gov.lv
Tālrunis: 26751614