Programmā Apvārsnis 2020 finansējums piešķirts 354 projektiem no Latvijas

23.07.2020

Līdz 2020. gada 30. jūnijam pētniecības un inovācijas atbalsta programmā Apvārsnis 2020 kopumā ar 3109 dalībām startējušas 666 dažādas Latvijas institūcijas, iesniedzot 2542 projektus, no tiem Eiropas Komisija finansējusi 354 projektus par kopsummu 87 792 656.51 €.

No kopējā iesniegto projektu skaita 2494 projekti novērtēti kā atbilstoši, no tiem 953 novērtēti virs kvalitātes sliekšņa un 354 no tiem saņēma finansējumu. Eiropas Komisija ir finansējusi 13.93 % Latvijas dalībnieku iesniegtos projektus un 37.49 % virssliekšņa projektus. Apvārsnis 2020 vērtēšanas un līgumu slēgšanas process aizņem aptuveni astoņus mēnešus, līdz ar to informācija par rezultātiem kavējas, un pilnie dati par 2020. gadu būs pieejami 2021. gada vidū. Projektu sadalījums pa gadiem attēlots tabulā "Apvārsnis 2020 projektu sadalījums pa gadiem un vērtēšanas stadijām".

Apvārsnis 2020 projektu sadalījums pa gadiem un vērtēšanas stadijām

Gads

Neatbilstoši

Atbilstoši

Virssliekšņa

Finansēti

Pieprasītais finansējums

Saņemtais finansējums*

2014

5

288

120

61

112 799 348.50

13 071 999.16

2015

10

499

166

42

259 017 904.50

7 642 305.17

2016

10

422

148

56

154 235 715.50

18 088 350.28

2017

5

452

174

57

205 737 369.60

10 449 384.36

2018

7

408

171

72

193 765 102.30

24 303 273.53

2019

8

396

161

60

166 315 973.30

12 594 412.76

2020

3

29

13

6

15 985 931.46

1 642 931.25

Kopā

48

2494

953

354

1 107 857 345.00

87 792 656.51

eCORDA dati uz 2020. gada 30. jūniju

Eiropas Komisija katram projektam norāda lēmumu iekļaut to finansēto projektu sarakstā (Main list), iespējams finansējamo projektu sarakstā (Reserve list), vai arī norāda, ka projekts novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet tā finansēšanai nepietika līdzekļu (No Money), projekts bija zem kvalitātes sliekšņa (Rejected), projekts tika atsaukts (Withdrawn), vai arī tas neizpildīja konkursa nosacījumus (Ineligible) un (Inadmissible). Pēdējos divus lēmumus parasti saņem projektu pieteikumi, kas nav pilnībā aizpildītiti vai nav pievienojuši visus nepieciešamos dokumentus. Latvijas projektu sadalījums pēc Eiropas Komisijas lēmumiem var skatīt tabulā "Apvārsnis 2020 projektu sadalījums pa gadiem un pēc Eiropas Komisijas lēmumiem".

Apvārsnis 2020 projektu sadalījums pa gadiem un pēc Eiropas Komisijas lēmumiem

Gads

Ineligible

Inadmissible

Withdrawn

Rejected

NoMoney

Reserve

Main*

2014

5

0

0

168

47

19

54

2015

7

3

0

332

106

19

42

2016

6

0

4

274

82

15

51

2017

2

2

1

277

102

21

52

2018

3

3

1

233

83

25

67

2019

6

1

1

234

83

23

56

2020

2

1

0

16

3

4

6

Kopā

31

10

7

1534

506

126

328

eCORDA dati uz 2020. gada 30. jūniju

Statistika par Latvijas dalību programmas Apvārsnis 2020 projektos pieejama šeit.

Apvārsnis 2020  programmā iesniegtajiem projektiem ir vairākas vērtēšanas fāzes. Vispirms notiek iesniegto projektu administratīvs izvērtējums, pēc kura tie iegūst statusu “Atbilstošs” (Eligible) vai “Neatbilstošs” (Ineligible). Pēc tam norisinās projektu satura kvalitatīvā vērtēšana, kuras ietvaros tiek noteikts kvalitātes slieksnis, kurš dažādās Apvārsnis 2020  tēmās ir atšķirīgs. Kvalitatīvi uzrakstītie projekti tiek saukti par “Virssliekšņa projektiem” (Above Threshold) un tikai tie var pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Ne visiem virssliekšņa projektiem pietiek finansējums, tāpēc ir atsevišķa projektu grupa “Finansētie projekti” (Granted), kas ir saņēmuši augstāko vērtējumu.

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.