Atvērts Apvārsnis 2020 projektu konkurss Eiropas zaļais kurss

18.09.2020

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Apvārsnis 2020 ietvarpogrammas finansēto projektu konkursu “Eiropas zaļais kurss”, aicinot projektu pieteicējus iesniegt pētniecības un inovāciju pieteikumus klimata krīzes, Eiropas ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības risinājumiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. janvāris.

Projektu konkurss ar budžetu 1 miljards eiro pārklāj astoņas tematiskās jomas, kurās atspoguļoti Eiropas zaļā kursa galvenie darbības virzieni:

  • vērienīgākas klimatiskās ieceres (Increasing climate ambition)
  • tīra un droša enerģija par pieņemamu cenu (Clean, affordable and secure energy)
  • rūpniecības mobilizēšana pārejai uz nepiesārņojošu aprites ekonomiku (Industry for a clean and circular economy)
  • energoefektīvas un resursefektīvas ēkas (Energy and resource efficient buildings)
  • ilgtspējīga un vieda mobilitāte (Sustainable and smart mobility)
  • stratēģija no “lauka līdz galdam” (Farm to fork)
  • bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas (Biodiversity and ecosystems)
  • nulles piesārņojuma, no toksiskām vielām brīva vide (Zero-pollution, toxic-free environments).

Tāpat ir arī divas horizontālas jomas - zināšanu stiprināšana un iedzīvotāju iespēju palielināšana, kas piedāvā ilgtermiņa perspektīvu, lai panāktu Eiropas zaļajā kursā paredzētās pārmaiņas. Paredzēts, ka finansēto projektu īstenošana tiks uzsākta 2021. gada rudenī. 

Vairāk par projektu konkursu Funding&Tender mājaslapā. 

Tuvākajos mēnešos ir gaidāmas “Eiropas zaļais kurss” kontaktbiržas:

 • 13.-14. oktobrī notiks virtuālā kontaktbirža, kurai var reģistrēties līdz 2. oktobrim. 

 • 7. oktobrī notiks sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjiem organizētā kontaktbirža