Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus pieteikties EIC akseleratora konkursā

24.09.2020

Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts informē, ka iesniegšanai ir atvērts jauns Eiropas Inovāciju padomes (EIC) akseleratora izsludinātais projektu konkurss, kas būs īpaši aktuāls jaunuzņēmumiem (start-ups) un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 7. oktobris

Šajā konkursā nav noteikti ierobežojumi inovāciju jomām, līdz ar to dalībnieki var iesniegt jebkādu inovāciju projektus, tomēr Eiropas Komisija (EK) aicina atzīmēt, ka būtu vēlama tādu uzņēmumu dalība, kas savā darbībā integrē Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai paredzētās aktivitātes. 

Lai sniegtu ieguldījumu dzimumu līdzsvarotā inovāciju ekosistēmā, EK uzaicinās labākos pretendentus, kuri izturējuši visus kvalitātes sliekšņus un klātienes intervijas. EK pievērsīs uzmanību tam, lai labāko kandidātu pulkā, kas uzaicināti uz intervijām, būtu vismaz 25% uzņēmumu, kurus vada sievietes.

Papildu informācija Eiropas Komisijas mājaslapā un Data hub

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālrunis: 67785402
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv