Atklāts pieteikumu konkurss 2021. gada Eiropas Zinātnieku nakts rīkotājiem

15.10.2020

Konkurss Eiropas Zinatnieku nakts 2021 organizetajiem

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Eiropas Zinātnieku nakts organizatoriem. Zinātniskās organizācijas var iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 12. janvārim. 2021. gada pasākuma plānotais kopējais budžets ir 8 miljoni eiro. 

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi notiek katru gadu, parasti septembra pēdējā piektdienā. Šī uzsaukuma  pasākuma paredzētais laiks ir 2021. gada 24. septemris, izņemot valstis, kurām kultūras apsvērumu dēļ būtu stingri liegts šajā datumā organizēt pasākumus, kas vērsti uz plašu sabiedrību.

Finansējumam var pretendēt jebkura aktivitāte vai notikums, kas veicina sabiedrības izpratni par pētniecības pozitīvo lomu sabiedrībā, jo īpaši jauniešu vidū. Šīs aktivitātes var būt, piemēram, dalība eksperimentos, zinātnes šovi, debates, semināri un radošās darbnīcas bērniem utt. Eiropas Zinātnieku nakts finansējumu var piešķirt jebkurai juridiskai personai, kas reģistrēta kādā ES dalībvalstī vai asociētajā valstī.

Visa informācija par to, kā pieteikties un iesniegt savu pieteikumu, ir atrodama Funding & Tender Opportunities portālā. Plašāka informācija par pasākumu EK mājaslapā

Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas mēroga sabiedrisks pasākums, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes projekts. Zinātnieku nakts tuvina pētniekus sabiedrībai, lai parādītu zinātnes daudzveidību un tās ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un veicinātu interesi par pētniecības karjeru, jo īpaši jauniešu vidū.