Izsludināts jauns konkurss inovāciju veicināšanai Covid-19 diagnostikā, profilaksē un uzraudzībā

02.12.2020

Izsludinats INNO4COV-19 konkurss Apvarsnis 2020

Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu programmas Apvārsnis 2020 projekta INNO4COV-19 konkursu, kurā nākamo divu gadu laikā plānots atbalstīt vairāk nekā 30 jaunu projektu inovatīvu produktu radīšanai. Projektu konkurss ir daļa no Globālās reaģēšanas uz koronavīrusu iniciatīvas un projektu realizēšanai ir piešķirts vairāk nekā 120 miljoni eiro.

Jaunā Apvārsnis 2020 projekta INNO4COV-19 konkursa pamatideja ir izveidot “lab-to-fab” (platformu no laboratorijas līdz fabrikai) un sadarbības resursu, kurā uzņēmumi un laboratorijas atradīs instrumentus novatorisku tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai - sākot no idejas novērtēšanas līdz izmantošanai tirgū. Ar INNO4COV-19 atklāto konkursu ir plānots paātrināt novatorisku risinājumu izstrādi un komercializāciju, lai risinātu ar Covid-19 radušās problēmas, kuras jau ir apstiprinātas laboratorijas vidē (TRL6-7 vai augstākā) un koncentrējas uz vienu no četrām tehnoloģiskajām jomām:

   • novatoriskas diagnostikas un skrīninga sistēmas,
   • aizsargaprīkojums cilvēkiem un drošākai sabiedrībai,
   • vides uzraudzība,
   • telemedicīnas un teleprezentences sensori un ierīces.

Iemesli, kāpēc ir vērts piedalīties šajā projektu konkursā: 

   • finansiāls atbalsts - līdz 100 000 eiro (100% finansējums)
   • piekļuve īpašām iekārtām un infrastruktūrai
   • pielāgots atbalsts un norādījumi - tehniskā, regulatīvā, biznesa attīstības un tirgus ieviešanas stratēģija
   • publicitāte medijos.

Tuvākie pieteikšanas termiņi ir 2021. gada 31. marts un 2021. gada 31. maijs.

Papildu informācija ir atrodama konkursa mājaslapā.