Apvārsnis Eiropa publicē ārkārtas projektu konkursus par Covid-19 tematiku

07.04.2021

covid-19 virus planeta zeme

Eiropas Komisijas Finansējuma un iepirkumu portālā Funding&Tenders 7. aprīlī ir publicēta informācija par četriem ārkārtas projektu konkursiem par Covid-19 tematiku. Kopējais pieejamais finansējums pārsniedz 100 miljonus eiro. 

Visiem konkursiem oficiālā atvēršanā ir norādīta 2021. gada 13. aprīlis ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 6. maijam pl. 17:00 CET. Divas Covid-19 ārkārtas projektu konkursu tēmas ir no Apvārsnis Eiropa tematiskās kopas “Veselība” ar kopējo plānoto finansējumu 90 miljoni eiro un vēl divas ir no Apvārsnis Eiropa apakšprogrammas “Pētniecības infrastruktūra” ar kopējo finansējumu 12 miljoni eiro. 

 Detalizēta informācija par konkursiem un dalības nosacījumiem ir publicēta Finansējuma un iepirkumu portālā:

Eiropas Komisijas mājaslapā pieejams Covid-19 ārkārtas konkursu infodienas ieraksts. 

Papildu informācija:

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vadītājs
Jānis Ancāns
E-pasts: janis.ancans@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 67358451, 26494422