Izsludināts Eiropas Inovāciju padomes Akseleratora programmas jauktā finansējuma konkurss

09.04.2021

jaunu cilveku grupa strada pie projekta pie datora

2021. gada 8. aprīlī Eiropas Inovāciju padome (European Innovation Council, EIC) ir atvērusi programmas Apvārsnis Eiropa Akseleratora programmas jauktā finansējuma konkursu (EIC Accelerator Blended Finance call). EIC Akselerators atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), jo īpaši jaunizveidotus uzņēmumus (start-up) un spinout uzņēmumus, lai izstrādātu un ievestu tirgū novatoriskas inovācijas. Dažos gadījumos atbalstītu saņem arī mazie uzņēmumi ar vidēju kapitālu (midcap, līdz 500 darbiniekiem).

EIC Akselerators sniedz ievērojamu finansiālu atbalstu dažādos veidos – gan dotāciju finansējumu (tikai grants) līdz 2,5 miljoniem eiro inovācijas attīstības izmaksām, gan investīcijas (tiešie kapitāla ieguldījumi) līdz 15 miljoniem eiro tirgus iekārošanai un citām atbilstošām izmaksām, ko pārvalda EIC fonds. Turklāt, izvēlētie EIC uzņēmumi saņem EIC kopienas apmācību, mentoringu, piekļuvi investoriem un korporācijām, kā arī daudzas citas iespējas. EIC atzinīgi vērtē novatoru pieteikumus visās ES dalībvalstīs un valstīs, kas ir saistītas ar programmu Apvārsnis Eiropa. Programma īpaši atzinīgi vērtē jaunuzņēmumu un MVU pieteikumus ar vadītājām sievietēm.

Projektu iesniegšana notiek divos posmos:

    • no 8. aprīļa ir iespējams iesniegt īso pieteikumu jebkurā laikā tiešsaistes projektu iesniegšanas platformā
    • pēc īsā pieteikuma pozitīva novērtējuma, būs iespējams sagatavot pilno pieteikumu, un iesniegt vienā no konkursa noslēgumu posmiem – 2021. gada  9. jūnijā vai 6. oktobrī.

Potenciāliem projektu pieteicējiem noderīga ir pieteicēju rokasgrāmata

Papildu informācija:

VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Marija Plotniece
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv
Kontakttālrunis: 67785402/29966535