Iespēja iesniegt pieteikumus vairākām Eiropas Inovācijas padomes balvām

06.05.2021

papira kugisi uz zila fona

2021. gada pavasarī Eiropas Inovācijas padome (European Innovation Council (EIC)) ir izsludinājusi pieteikšanos vairākām balvām: sievietes novatores, Eiropas inovāciju galvaspilsētas un inovāciju iepirkumi.

Eiropas Savienības (ES) balva sievietēm novatorēm godina sievietes uzņēmējas, kuras ir radikāli mainījušas tirgu. Tādā veidā ES veicina izpratni un informētību par sieviešu potenciālu, nozīmi un ieguldījumu inovāciju ekosistēmā un rada spēcīgus labos piemērus, kas ir spējīgi iedvesmot citas sievietes kļūt par novatorēm. Balvu piešķir talantīgākajām sievietēm uzņēmējām, kuras ir dibinājušas veiksmīgu uzņēmumu un ieviesušas tirgū inovācijas, visā ES un valstīs, kas saistītas ar programmu Apvārsnis Eiropa. Balvu izsludina un pārvalda Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra, un uzvarētājus izvēlas neatkarīga ekspertu žūrija.

Eiropas inovācijas galvaspilsētas balva atzīst pilsētu lomu kā vietējās inovāciju ekosistēmas katalizatorus un stimulē jaunas aktivitātes, kuras veicina revolucionāras inovācijas. Arvien vairāk pilsētu darbojas kā izmēģinājumu vietas inovācijām un vada iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, lai rastu risinājumus pilsētvides problēmām. Turklāt sadarbības un sinerģiju stiprināšana starp inovācijas ekosistēmām veicina pilsētu attīstību un pilsētu noturību problēmu risināšanā. Kandidātpilsētai jābūt vismaz 250 000 iedzīvotāju. Valstīs, kur šādu pilsētu nav, lielākās pilsētas ir piemērotas un var pieteikties tikai uz vienu kategoriju, ja to iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju. Kategorijai “Eiropas pieaugošā novatoriskā pilsēta” kandidātpilsētā jābūt no 50 000 līdz 249 999 iedzīvotājiem.

Eiropas Inovāciju iepirkuma balva atzīst publiskos un privātos pircējus visā Eiropā viņu centienos veicināt inovāciju iepirkumus un novatoriskas risinājumu pieejas. Ar balvu ES vēlas uzsvērt pircēja un piegādātāja ciešu sadarbības nozīmi novatorisko risinājumu ieviešanā tirgū. Šīs balvas papildina citas EIC iniciatīvas, kuru mērķis ir atbalstīt un veicināt inovāciju iepirkumus ES. Šai balvai var pretendēt trijās kategorijās: 

Detalizēta informācija par balvām un citām EIP aktivitātēm pieejama EIP lejupielādējamā 2021. gada darba programmā.

Papildu informācija:

VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Marija Plotniece
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 67785402, 29966535