Eiropas Komisija rīko informācijas dienas par programmu Apvārsnis Eiropa

04.06.2021

Horizon Europe informacijas dienas 2021

Eiropas Komisija (EK) no 2021. gada 28. jūnija līdz 9. jūlijam rīko tiešsaistes Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa informācijas dienas, kurās varēs iegūt detalizētu informāciju par visām jaunās programmas tēmām.

10 dienu pasākums potenciālajiem pretendentiem un citām ES pētniecības un inovācijas ieinteresētajām pusēm dos iespēju iegūt informāciju un uzdot jautājumus par programmas Apvārsnis Eiropa jaunajiem, galvenajiem finansēšanas instrumentiem un procesiem. Apvārsnis Eiropa informācijas dienās plānots aplūkot 9 tēmas, un katrā no tām būs ekskluzīvu diskusiju un praktisku sesiju programma, kas veltīta citam klasterim vai jaunās programmas daļai.

Pasākumu programma:

   • 28.06.2021 – Infrastruktūras 
   • 29.06.2021 - 30.06.2021 – Tematiskā kopa 4 – Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss 
   • 30.06.2021 – Tematiskā kopa 3 – Civilā drošība sabiedrībai
   • 01.07.2021 – Tematiskā kopa 2 – Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība
   • 01.07.2021 – Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes: kas jauns Apvārsnis Eiropa
   • 02/07/2021 – Tematiskā kopa 1 – Veselība
   • 05/07/2021 - 06/07/2021 – Tematiskā kopa 5 – Klimats, enerģētika un mobilitāte
   • 07/07/2021 - 08/07/2021 – Tematiskā kopa 6 – Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
   • 09/07/2021 – Eiropas Pētniecības telpa, Dalības paplašināšana 

Katras tematikas programma un saite dalībai atrodama pasākuma mājaslapā. Dažas pasākumu darba programmas būs publicētas drīzumā.