Pieejami informatīvi materiāli par Horizon 2020 enerģētikas tematiku

22.09.2015

Šī gada 14.-15. septembrī Briselē norisinājās Horizon 2020 prioritātes „Enerģētika” un „Euratom” Informācijas dienas.

Lasīt vairāk »

Norisināsies bioekonomikas forums

15.09.2015

Latvijas Lauksaimniecības universitātes, LR Zemkopības ministrijas un Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Igaunijā ir apvienojuši spēkus bioekonomikas attīstīšanai Latvijā un ekspertu tīklojuma izveidei visā Baltijas jūras reģionā. Šī gada 15. oktobrī tiek organizēts bioekonomikas forums “Opening and clustering bioeconomy sectors”.

Lasīt vairāk »

Publicētas Horizon 2020 SC6 darba programmas

14.09.2015

Eiropas Komisija (EK) ir nolēmusi iepazīstināt sabiedrību un ieinteresētās institūcijas ar Horizon 2020 SC6 2016.-2017. gada darba programmu satura neoficiālo versiju. 

Lasīt vairāk »

Briselē notiks “Horizon2020” Informācijas diena par pētniecības infrastruktūrām

04.09.2015

Šī gada 28. oktobrī Briselē norisināsies Horizon2020 prioritātes „Pētniecības infrastruktūras” Informācijas diena. 

Lasīt vairāk »

Norisināsies Informācijas diena H2020 prioritātē „Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība”

30.07.2015

2015. gada 18. septembrī Eiropas Komisija Briselē rīko Informācijas dienu Horizon 2020 prioritātē „Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība”. Tēma: jaunā 2016.- 2017. gadu darba programma.

Lasīt vairāk »

Aicinājums pieteikties H2020 konferencei Briselē

29.07.2015

Eiropas Savienības dalībvalstu “Apvārsnis 2020” Nacionālo kontaktpunktu sadarbības projekts Net4Society šī gada 29. un 30. oktobrī rīko konferenci “Trust in Europe – Research co-creating future societies”.

Lasīt vairāk »

Notiks programmas "Horizon 2020" informatīvā diena

17.07.2015

2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”. 

Lasīt vairāk »

Būtiska informācija par dalību ERA-NET projekta konkursā

26.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūras informācija Latvijas zinātniskajām institūcijām un komercsabiedrībām par dalību Horizon 2020 ERA-NET COFUND projekta TRANSCAN-2 “ERA-NET on Translational Cancer Research 2” pirmo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu konkursu "Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy".

Lasīt vairāk »