Turpinās praktisko semināru sērija “Apvārsnis 2020”

02.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jūnijā organizē trīs praktiskus seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu uzraudzību programmā “Apvārsnis 2020”.

Svarīgi!
Informējam, ka 9. jūnija semināram pieteikušies vairāk interesentu nekā telpa spēj ietilpināt. Tāpēc 16. jūnijā tiks organizēts papildu seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu elektroniskajā sistēmā. Pasākuma organizētāji ir izsūtījuši individuālus uzaicinājumus uz 16. jūnija semināru. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Laiks, vieta Semināra tēma Reģistrācija tiešsaistē

09.06.2015, plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāva - zāle, Rīga 

 

Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana elektroniskajā sistēmā. VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Dina Bērziņa iepazīstinās ar projekta pieteikuma sagatavošanu elektroniskajā sistēmā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projektiem:

 • projekta pieteikuma vietnes izveide,
 • konsorcija partneru pievienošana,
 • administratīvās un projekta apraksta formas,
 • projekta iesniegšana.

Reģistrācija 

noslēgusies

16.06.2015, plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāva - zāle, Rīga

 

Papildu seminārs - Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana elektroniskajā sistēmā. VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Dina Bērziņa iepazīstinās ar projekta pieteikuma sagatavošanu elektroniskajā sistēmā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projektiem:

 • projekta pieteikuma vietnes izveide,
 • konsorcija partneru pievienošana,
 • administratīvās un projekta apraksta formas,
 • projekta iesniegšana.
Izsūtīti individuāli uzaicinājumi

30.06.2015, plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4.stāva - zāle, Rīga

Projektu uzraudzība (projektu atskaišu elektroniskā iesniegšana un parakstīšana). Seminārā VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts Kaspars Kalniņš iepazīstinās ar Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020”  Participant Portal vidi un iespējām
 • ECAS autorizācija, 
 • Pieteikuma – projekta kontrakta izsekojamība, 
 • projekta atbildīgo darbinieku nominācija,
 • zinātnisko atskaišu depozitārijs, 
 • Finansiālo atskaišu sistēma (Formas C), 
 • kontrakta un kontrakta izmaiņu/papildinājumu datubāze,
 • lietotāju izziņošanas sistēma.
Reģistrācija noslēgusies

 

Svarīgi - apmeklējot seminārus, lūgums līdz ņemt datoru, kas būs nepieciešams interaktīvai apmācībai (bezvadu interneta tīkls tiks nodrošināts).

 

Kontaktinformācija:
Inga Šīrante
NKP eksperts
Juridiskie un finanšu jautājumi 
Mob.: +371 26337060
e-pasts: inga.sirante@viaa.gov.lv
www.h2020.lv
www.viaa.gov.lv