Apvienotā Karaliste saglabās dalībvalsts statusu Apvārsnis 2020 līdz notiks izstāšanās no ES

16.12.2018

Līdz Apvienotā Karaliste būs izstājusies no Eiropas Savienības, tai ir dalībvalsts statuss, līdz ar to nepastāv nekādi ierobežojumi dalībai programmā Apvārsnis 2020. Apvienotās Karalistes valdības prioritāte šobrīd ir izstāšanās līguma izstrāde, kas nodrošinātu Apvienotās Karalistes projektu programmā Apvārsnis 2020 turpināšanu tāpat kā iepriekš. Apvienotā Karaliste plāno turpināt sadarbību ar Eiropas Savienību nākošajās ietvarprogrammās, kas sekos Apvārsnim 2020.

Lasīt vairāk »

Briselē notika izejvielu jomai veltīta informatīvā nedēļa

13.12.2018

No 2018. gada 12. līdz 16. novembrim Briselē notika jau trešais izejvielu jomai veltītais pasākumu Izejvielu nedēļa 2018. Pasākumā šīs jomas speciālisti un interesenti varēja tikties, apspriest idejas un apmainīties ar viedokļiem par būtiskajiem jautājumiem: politiku, tehnoloģijām, starptautisko sadarbību un sadarbības nosacījumiem.

Lasīt vairāk »

Izsludināta pieteikšanās Marijas Sklodovskas-Kirī programmā RISE

11.12.2018

No 2018. gada 4. decembra ir iespēja iesniegt pieteikumus Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) personāla apmaiņas programmā RISE (The Research and Innovation Staff Exchange). Programma paredz startautisku un starpsektorālu sadarbību caur pētniecības un inovāciju personāla apmaiņām.

Lasīt vairāk »

Mazie un vidējie uzņēmumi var pieteikt inovatīvus projektus Apvārsnis 2020

10.12.2018

Līdz 2019. gada 13. februārim mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir aicināti pieteikt inovatīvus projektus programmā Apvārsnis 2020 1. fāzē (2. fāze – 9. janvāris). MVU instruments atbalsta augsta riska un augsta potenciāla mazos un vidējos uzņēmumus, kuri izstrādā un piedāvā jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus tirgū, veicinot ekonomikas izaugsmi. 

Lasīt vairāk »

Iespēja iesniegt pieteikumus prestižajā Eiropas Pētniecības padomes grantu programmā

10.12.2018

Līdz 2019. gada 7. februārim aicinām izcilus pētniekus ar ambiciozām idejām iesniegt pieteikumus Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) grantu programmā (Consolidator Grant). Pētnieki var iegūt atbalstu pētniecībai līdz pat 2 miljoniem eiro piecu gadu garumā, kā arī papildus finansējumu 750 000 eiro apmērā iekārtu iegādei, laboratoriju pieejām, un citām pētnieciskam darbam nepieciešamajām aktivitātēm. 

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties finansējumam inovatīvo apmācību tīklu projektiem

09.12.2018

Aicinām iegūt finansējumu 2019. gada uzsaukumā Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem (doktorantūras studentiem) iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā. 

Lasīt vairāk »

Notiks informācijas diena Briselē par MSCA RISE programmu

09.12.2018

2019. gada 17. un 18. janvārī Briselē norisināsies Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Pētniecības un inovācijas jomas darbinieku apmaiņas programmas MSCA RISE informācijas pasākums, uz kuru pasākumu īpaši aicināti ir projektu koordinatori vai topošie koordinatori.

Lasīt vairāk »

Tiešsaistes seminārā varēs apgūt darbu SciVal portālā

07.12.2018

Aicinām pētniekus, Apvārsnis 2020 projektu iesniedzējus un zinātnes vadītājus pieteikties bezmaksas tiešsaistes semināram par pētnieku importu un hierarhiju veidošanu portālā SciVal. Vebinārs notiks 11. decembrī, un tajā praktiski demonstrēs, kā vienkāršāk veidot institūcijas struktūras un pievienot pētniekus, kā arī grafiski attēlot konkrēta zinātnieka pienesumu jau eksistējošai pētniecības grupai.

Lasīt vairāk »