Aicinām pieteikties finansējumam inovatīvo apmācību tīklu projektiem

09.12.2018

Aicinām iegūt finansējumu 2019. gada uzsaukumā Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem (doktorantūras studentiem) iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā. 

Programmas galvenais mērķis ir izaudzināt jaunu uzņēmīgu, radošu, inovatīvu un ar uzņēmējspēju apveltītu jauno zinātnieku paaudzi. To plāno panākt ar iespējām veikt praktisku pētniecību vai mācīties doktora studiju programmā sadarbībā ar partneriem no Eiropas un ārpus tās. Finansējums ir pieejams organizācijām, kas ir aktīvi iesaistītas pētniecībā un apmācībās (piemēram, augstākās izglītības iestādēm, valsts vai privātajiem pētniecības centriem, lieliem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem utt). 

2019. gada uzsaukumā MSCA ITN projektiem ir pieejami 470 miljoni eiro. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 15. janvārim. Projektus ir iespējams pieteikt jebkurā zinātņu nozarē un tie ir atvērti jebkādas tautības jaunajiem zinātniekiem.

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājaslapā. Turpat ir pieejami arī materiāli no 2018. gada 23. novembrī notikušās ITN projektu koordinatoru informācijas dienas. 

Atgādinām, ka Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts nodrošina bezmaksas konsultācijas par iespējām pieteikties šai un citām Apvārsnis 2020 programmām.

Papildu informācija:

Ieva Siliņa
VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495