Apvienotā Karaliste saglabās dalībvalsts statusu Apvārsnis 2020 līdz notiks izstāšanās no ES

16.12.2018

Līdz Apvienotā Karaliste būs izstājusies no Eiropas Savienības, tai ir dalībvalsts statuss, līdz ar to nepastāv nekādi ierobežojumi dalībai programmā Apvārsnis 2020. Apvienotās Karalistes valdības prioritāte šobrīd ir izstāšanās līguma izstrāde, kas nodrošinātu Apvienotās Karalistes projektu programmā Apvārsnis 2020 turpināšanu tāpat kā iepriekš. Apvienotā Karaliste plāno turpināt sadarbību ar Eiropas Savienību nākošajās ietvarprogrammās, kas sekos Apvārsnim 2020.

Neskatoties uz Apvienotās Karalistes valdības apstiprinātiem uzmetuma izstāšanās noteikumiem, ir gaidāmas vēl daudzas diskusijas. Tomēr pēc esošajiem noteikumiem ir skaidrs, ka pēc izstāšanās dienas 2019. gada 29. martā Apvienotā Karaliste piedalīsies programmas Apvārsnis 2020 uzsaukumos, kas ir atvērti trešajām valstīm. Apvienotās Karalistes pētniecības iestādes vairs nevarēs uzņemt pētniekus Eiropas Pētniecības padomes grantu programmā un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmās individuālo stipendiju saņemšanai, kā arī Apvienotās Karalistes mazie un vidējie uzņēmumi - SME instrumenta finansējumu. Šie ierobežojumi gan neattiecas uz pētniekiem no Apvienotās Karalistes, kas savus pētījumus veiks kādā no Eiropas Savienības valstīm.

Neskaidrs statuss paliek konsorcija projektiem, kur Apvienotās Karalistes statusa maiņa no Eiropas Savienības dalībvalsts uz trešo valsti var radīt bažas par Apvārsnis 2020 noteikumu izpildi. Programmas Apvārsnis 2020 konsorcijam jāiekļauj vismaz trīs dalībniekus no trīs dažādām Eiropas Savienības valstīm vai asociētajām valstīm, kā, piemēram, Šveice. Tas nozīmē, ka pārmaiņas Apvienotajā Karalistē var ietekmēt dažu konsorciju juridisko statusu. Aicinām sekot līdzi informācijai par šo jautājumu un ņemt vērā, veidojot projektu pieteikumus ar Apvienotās Karalistes dalību.

Faktu lapa ar BREXIT ietekmi uz Apvārnis 2020 šeit.

Science Business portālā publicētā informācija.  

Papildu informācija:

Ieva Siliņa
VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495