Eiropas Pētniecības padome publicē darba programmu

22.02.2021

Apvarsnis Eiropa darba programma

Šodien, 22. februārī, Eiropas Komisija pieņēma Eiropas Pētniecības padomes (EPP) Zinātniskās padomes izveidoto darba programmu 2021. gadam. Šī darba programma ir pirmā, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis Eiropa 2021. – 2027. gadam.

EPP 2021. gadā plāno piešķirt 1,9 miljardus eiro, lai aptuveni 1000 izcilākie pētnieki varētu veikt progresīvus pētījumus. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lielākā daļa finansējuma (66%) ir paredzēti zinātniekiem karjeras sākumā vai vidū. Finansējums arī nodrošinās darbavietas aptuveni 6 860 pēcdoktorantiem, doktorantiem un citiem pētniecības darbiniekiem, kuri strādās EPP finansētās komandās.

Publicētajā darba programmā ir iekļauts grantu konkursu kalendārs. Starting grant uzsaukumu paredzēts atvērt 2021. gada 25. februārī. Kaut arī sākotnējais plāns bija konkursa slēgšana 24. martā, jāatzīmē, ka pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 8. aprīlim. Termiņa pagarināšanas mērķis ir dot pēc iespējas vairāk laika Starting Grant pretendentiem, vienlaikus saglabājot vērtēšanas kalendāru un budžeta piešķīrumu. Consolidator Grant uzsaukums tiks atvērts 2021. gada 11. martā un Advanced Grant - 2021. gada 20. maijā.

Eiropas Pētniecības padome, ko 2007. gadā izveidoja Eiropas Savienība, ir Eiropas finansēšanas organizācija, kura atbalsta izcilu un progresīvu pētniecību. Katru gadu tā finansē labākos radošos jebkuras tautības un vecuma pētniekus, lai veiktu projektus Eiropā. Līdz šim EPP ir finansējusi vairāk nekā 9500 pētniekus dažādos viņu karjeras posmos un vairāk nekā 70 000 postdoktorantu, doktorantu un citu darbinieku, kas strādājuši šo pētnieku komandās. EPP cenšas piesaistīt Eiropā labākos pētniekus no jebkuras vietas pasaulē. Eiropas Pētniecības padomi vada neatkarīga pārvaldes struktūra - Zinātniskā padome. Tās priekšsēdētājs ir profesors Žans Pjērs Burgiņjons. Kopējais Eiropas Pētniecības padomes budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 16 miljardi eiro programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros.

Darba programma un detalizētāka informācija pieejama EPP mājaslapā.