Programmas ietvaros piešķirtais finansiālā atbalsta apmērs 2016. gadā

Saskaņā ar programmas mērķi - 2016. gadā īpašs atbalsts piešķirts projektiem ar Baltijas valstu partnerību. 

Finansējuma* sadalījums 

Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Atbalstīto iesniegumu skaits Kopējais finansiālā atbalsta apmērs (EUR)
1. Rīgas Tehniskā universitāte 7 11 000
2. SIA Tilde 6 9 000
3.  Fizikālās enerģētikas institūts 6 8 000
4. SIA DPA 4 6 000
5. Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 5 000
6. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 5 5 000
7. Latvijas Universitāte 4 5 000 
8. Vidzemes augstskola  4 5 000 
9. Transporta un sakaru institūts 2 4 000
10. SIA HEE Photonics Labs 2 3 700 
11. Latvijas Lauksaimniecības universitāte  3 000
12.  Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 2 3 000
13. SIA DME  1 3 000
14. Latvijas Jūras akadēmija  1 2 000 
15. Nodibinājums Baltic Studies Centre  2 2 000 
16. SIA Programmatūras testēšanas laboratorija  1 2 000 
17.  SIA Photonic 1 1 485 
18. Daugavpils Universitāte  1 1 000
19. Elektronikas un datorzinātņu institūts  1 1 000 
20.  Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs 1 1 000 
21. Latvijas Hidroekoloģijas institūts  1 1 000
22. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  1 1 000 
23.  Liepājas Universitāte 1 1 000 
24.  Rīgas Stradiņa universitāte 1 000
25. SIA Squalio Cloud Consulting  1 1 000 
26.  SIA Baltic Scientific Instruments 1 700
27.  SIA KEPP EU 1 700 
KOPĀ:    62 87 585  

*Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā „Finansiālā atbalsta apmērs projekta izstrādes izdevumu daļējai segšanai”