Piezīmes
 

Nolikums 

?d=Baltic_Bonus_2021_programmas_nolikums.doc

 

 
 

Finansējuma apmērs par partnerību ar Baltijas valstīm vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstīm (Nolikuma pielikums Nr.1)

?d=Baltic_Bonus_2021programmas_nolikuma_1.pielikums.doc

 
 

Iesniegums Baltic Bonus programmai (Nolikuma pielikums Nr.2)

?d=Baltic_Bonus_2021programmas_nolikuma_2.pielikums.docx

 
  Iesniegumam pievienojamie dokumenti (ja attiecināmi)    
 

Komersanta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu no 01.07.2019. jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā - sadaļā “de minimis”, norādot pamatdatus par uzņēmumu (vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un norādot arī kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī.

 

Normatīvie akti:

   
 

Infografika par de minimis atbalsta piešķiršanas kārtību

PNG:?d=infografika_De_minimis_Baltic_Bonus.png  
 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajam (sīkajam) un vidējam uzņēmumam

      • deklarācijas pielikums (aizpilda gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

?d=Deklaracija_MVU.docx

 

 

?d=MVU_Deklaracijas_pielikums.docx