Baltic Bonus 2018. gada programma

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2018. gada 5.oktobri iesniegumu pieņemšana 2018. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2018. gadam. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv