Baltic Bonus 2019. gada programma 

Lejupielādēt informatīvo materiālu par pieteikšanos Baltic Bonus programmai. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2019. gada 7. novembri iesniegumu pieņemšana 2019. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2019. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2019. gadam (?d=BB_2019_nolikums.docx). Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā (?d=BB_nolikuma_p1.docx).

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv