Baltic Bonus 2020. gada programma

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2020.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2020. gada 1. oktobri iesniegumu pieņemšana 2020. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas 2020. gada īstenošanas nolikumā (?d=Baltic_Bonus_programmas_2020.gada_nolikums.docx). Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā (?d=Baltic_Bonus_nolikuma_1._pielikums.docx).

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465
e-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv