Aprīlī uzsākta septiņu BONUS programmas projektu īstenošana

07.04.2017

Šī gada aprīlī uzsākta septiņu BONUS programmas 2015. gadakonkursa Blue Baltic sekmīgo projektu īstenošana, kuru kopējās izmaksas sasniegs 30 milj. eiro. Vienā no projektiem – BONUS BLUEWEBS - piedalās Latvijas pārstāvji - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zinātnieki Dr.biol. Georga Korņilova vadībā.

Trīs no konkursā apstiprinātajiem projektiem ir saistīti ar akvakultūru - pasaulē visstraujāk augošo pārtikas produktu ražošanas nozari, kuras attīstību virza arvien pieaugošais  pieprasījums pēc augstas kvalitātes  olbaltumvielām un veselīgas pārtikas. Līdz šim akvakultūras attīstību Baltijas jūras reģionā ir kavējušas bažas par nozares ietekmi uz vidi, kuras dažādos aspektus paredzēts pētīt apstiprinātajos projektos.

Tiek uzsākts arī projekts, kura ietvaros tiks attīstītas jaunas ekotehonoloģijas  piesārņotu ūdeņu  attīrīšanai  no mikropiesārņojuma un mikroplastikas. Divos citos projektos savukārt pētīs dažādus Baltijas jūras barības ķēdes aspektus, kurus būtiski ietekmējis piesārņojums ar bīstamām vielām un klimata izmaiņas pēdējās desmitgadēs. Vēl viens projekts saistīts ar jauna instrumenta izstrādi attālināta jūras monitoringa veikšanai un tā piemērošanu pazemes ūdeņu izplūdes un jūras gultnes apsekojumiem.

Jūnijā plānots uzsākt vēl piecu projektu īstenošanu. Kopējais  BONUS programmas ietvaros īstenoto projektu skaits tad sasniegs četrdesmit un projektu  izmaksas  pieaugs  gandrīz līdz 100 milj. eiro.

2015. gadākonkursa Blue Baltic apstiprinātajos projektos piedalās 62 projektu dalībnieki no BONUS programmas dalībvalstīm: Dānijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Polijas un Zviedrijas, starp kuriem arī 15 industrijas pārstāvji. Vienā no projektiem piedalās dalībnieki no Beļģijas, Kanādas, Norvēģijas un ASV.

Apstiprinātie projekti:

BONUS BALTHEALTH Baltic Sea multilevel health impacts on key species of anthropogenic hazardous substances, projekta koordinators Rune Dietz, Ārhusas Universitāte,Dānija;

BONUS BLUEWEBS Blue growth boundaries in novel Baltic food webs, projekta koordinators Laura Uusitalo, Somijas Vides institūts.

BONUS CLEANAQ Innovative removal of N, P and organic matter in effluents from recirculating aquaculture systems, projekta koordinators Per Bovbjerg, Nacionālais ūdens resursu institūts, Dānijas Tehniskā universitāte;

BONUS CLEANWATER Ecotechnological solutions to remove micropollutants and microplastic from contaminated water, projekta koordinators Kai Bester, Ārhusas Universitāte, Dānija;

 BONUS FLAVOPHAGE Bacteriophage based technology for pathogen control in aquaculture, projekta koordinators Mathias Middelboe, Kopenhāgenas Universitāte, Dānija.

BONUS OPTIMUS Optimisation of mussel mitigation cultures for fish feed in the Baltic Sea, projekta koordinators Jens Kjerulf Petersen, Dānijas Tehniskā universitāte;

BONUS SEAMOUNT New surveillance tools for remote sea monitoring and their application on submarine gorundwater discharges and seabed surveys, projekta  koordinators Rudolf Bannasch, EvoLogics SIA, Vācija.

Vairāk informācijas par BONUS  programmas konkursu Blue Baltic un tā rezultātiem portālā  www.bonusportal.org/BB.