Izsludināts BONUS programmas projektu pieteikumu konkurss “Synthesis”

BONUS programmas ietvaros 2017. gada 9. augustā ir izsludināts projektu pieteikumu konkurss “Syntesis”. Plānotais finansējuma apjoms vienam projektam ir maksimāli līdz 2 miljoni eiro un projekta īstenošanas ilgums līdz 18 mēnešiem.

Laika grafiks

2017. gada 9. oktobris (plkst. 17:00 CET (Centrāleiropas laiks))

Projektu pieteikumu reģistrācijas termiņš
2017. gada 9. novembris (plkst. 17:00 CET) Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada septembris Atbalstīto projektu īstenošanas uzsākšana

Detalizētu informāciju par BONUS projektu konkursa nosacījumiem un vadlīnijas projektu pieteikuma sagatavošanai skatīt BONUS portālā.

Papildus informācija: