Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv 

Linda Klūga-Rajčeviča
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Nacionālā kontaktpunkta vadītāja
Tālr.: 67559495

Ineta Plikša
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785485
E-pasts: ineta.pliksa@viaa.gov.lv